25 września 2017
 
 
  ODLEWNICTWO.ORG
   TOPIENIE
   FORMOWANIE
   ODLEWANIE
   WYBIJANIE
   OCZYSZCZANIE I WYKAŃCZANIE
   OBRÓBKA CIEPLNA
   NAPRAWA ODLEWÓW
   ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Witamy na stronie poświęconej sprawom odlewnictwa.

Naszym celem jest skupianie i umacnianie na rynku pozycji firm związanych z odlewnictwem poprzez zawiązywanie ścisłej współpracy między nimi, wymianę informacji oraz aktywne poszukiwanie partnerów zarówno handlowych jak i technologicznych.

 
 
 
 
TOPIENIE FORMOWANIE ODLEWANIE WYBIJANIE OCZYSZCZANIE, WYKAŃCZANIE OBRÓBKA CIEPLNA NAPRAWA ODLEWÓW ŚRODKI OCHRONY
INDYWIDUALNEJ